QUI SOM

L’APIMA CEIP MOLÍ D’EN XEMA és una associació de pares, mares i tutors d’alumnes matriculats en aquest centre, sense ànim de lucre, que té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar.
Pot actuar dins l’àmbit territorial de l’illa de Mallorca i es constitueix per temps indefinit.
Les finalitats de l’associació són:
 • Assistir als pares i mares d’alumnes o els tutors/es en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills o tutelats.
 • Col·laborar en les activitats educatives del centre.
 • Promoure la participació dels pares, les mares o els tutors/es dels alumnes en la gestió del centre.
 • Ajudar als pares, les mares o els tutors/es dels alumnes a exercir el seu dret a intervenir en el control i gestió del centre.
 • Facilitar la representació i la participació dels pares, les mares o els tutors/es dels alumnes en el consell escolar i d’altres òrgans col·legiats del centre.
 • Facilitar el contacte entre el pares, les mares o els tutors/es dels alumnes amb la direcció i professorat del centre.
 • Ajudar a l’Escola en la seva especial i concreta funció pedagògica.
 • Promoure la creació d’institucions, serveis i activitats complementàries del centre perquè puguin encaminar-se les possibilitats dels alumnes segons la capacitat i aptitud de cadascú, d’acord amb una encertada orientació i aprofitament al màxim dels ajuts que els organismes oficials i la resta de la societat puguin oferir.
 • Promoure la pràctica d’esports i les competicions esportives.
 • Promoure activitats extraescolars i d’extensió educativa, cursos, escoles de pares, cicles de conferències, publicacions, grups de treball, etc., dels quals seran beneficiaris els associats i els seus fills.
 • Promoure la cultura i la llengua catalanes, pròpies d’aquesta comunitat autònoma.
 • Promoure i fomentar les activitats relacionades amb el voluntariat.Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada